Přednáška: eugenika jako pavěda

6. června 2014 se v prostoru Družina uskutečnila diskuze na téma “NENÁVIST a TRANSFORMACE”. Akci předcházela dlouhá několikadenní debata na sociální síti. Původně se mělo jednat totiž o diskuzi na téma partnerské vztahy, kterou měl moderovat eugenik a psycholog Petr Bakalář. Jako jediný host byl pak přizván Jeroným Klimeš. Držitel anticeny za homofóbii.

Po diskusi na sociální síti a mém článku kolektiv Družiny zasedl a začal jednat co s danou situací a událostí. Výsledkem bylo změnění tématu na téma “nenávist a transformace”, změna moderátora diskuse (z řad organizátorů) a byli přizváni další hosté a to já a Zdeněk Zbořil – politolog a odborník na extremismus, který psal mimo jiné i soudní posudek na knihy Petra Bakaláře. Nutno dodat, že během debaty lidé okolo družiny přiznali, že původně zamýšlená debata byla chybou z nedbalosti, kdy si členi nezjistili dostatek informací o daných lidech.

Průběh debaty
Po krátkém úvodu člověka z kolektivu Družina a představení jsem přednesl úvodní asi 15 minutovou přednášku na téma co mě vedlo k tomu ozvat se proti Petrovi Bakalářovi a mém odmítavému vztahu k němu, eugenice a nenávisti jako takové.

Zmínil jsem, že eugenika a sociální darwinismus jsou pavědy. Eugenika funguje vlastně na slepenci faktů, které nejsou vypovídající. Například, že dejme tomu 70% Romů se dopustilo někdy nějaké trestné činnosti/přestupku a že mají v průměru nižší IQ než většinová společnost a na základě toho je staví do role nižší “rasy”. To, že ta skupina lidí byla po staletí utlačovaná, Romové neměli žádná práva (například na vzdělání), že poslední desetiletí jsou sociálně a ekonomicky demonstrováni s čím pracuje opravdová věda, to pro eugeniku není podstatné. Kdyby bílý, černí, žlutí, fialový žili v stejných podmínkách jako Romové tak budou mít podobné výsledky.

Řekl jsem také, že další typickým příkladem je chování k postiženým. Sociální darwinismus třeba tvrdí, že drtivá většina postižených mláďat v přírodě zemře. To je zase jen polopravda. Faktem je, že zemře velká část všech mláďat včetně zdravých a je to kvůli tomu, že příroda je krutá. Jakákoliv matka se v 90% svého zvířete nevzdá ať je sebe postiženější. Jen prostě to postižené zvíře má menší šanci kvůli klimatickým změnám, predátorům… Když má zvíře podmínky k tomu nebýt v ohrožení, tak se svého mláděte nikdy nevzdá.

Podotkl jsem také, že eugenika a sociální darwinismus se stala jedním ze základů programu NSDAP. Bylo to ospravedlnění zločinů proti “nižším rasám”, proti nemocným, homosexuálům. Zpochybnil jsem také nutnost vyššího IQ jako předurčení být lepším člověkem a zpochybnil jsem také genetickou podmíněnost IQ, která se ve skutečnosti odhaduje jen na 30%.

Na závěr své úvodní řeči jsem zmínil proč nenávist do veřejného prostoru nepatří. Sama je totiž prvotní příčinou mnoha sociálně-patologických jevů, sociální degradace, dehonestrace a útlaku vůči určité skupině lidí. Zmínil jsem také, že cílem neonacistů není s někým diskutovat ale nažit se vytvořit ideologický předvoj pro své zrůdné myšlenky, které chtějí znovu dělat a rovněž, že původně zamýšlená přednáška by mohla legitimizovat jejich ideu.

Zdroj: http://cemper.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=412739

Napsat komentář