Čtyři priority zelených pro krajské volby 2016

1. Veřejnou dopravou po celém kraji

Zavedeme integrovaný dopravní systém ve všech krajích tak, aby spoje všech dopravců navazovaly a bylo možné na nich jezdit s jednotnou jízdenkou či předplatným cenově dostupným všem. Zachováme a rozšíříme rozsah spojů. Dopravce budeme soutěžit. Modernizujeme vozový park.

 • plné provázaní dopravních spojů všech dopravců bude podmínkou krajské dotace
 • dopravce budeme soutěžit s cílem zachovat množství spojů, zvýšit kvalitu přepravy a snížit cenu
 • jízdné pro doprovod dítěte do 3 let a důchodce nad 70 let zdarma
 • zachování osobní dopravy na všech současných železničních tratích
 • výstavba obchvatů obcí a měst
 • vznik nových železničních zastávek na stávajících tratích
 • už žádné investice do masivních staveb vodní a letecké dopravy

2. Obnovou krajiny proti suchu i povodním

Čím dál vzácnější zdroj: vodu, budeme účinně a zároveň přírodě blízkým způsobem bez přemíry betonu zadržovat v krajině tak, abychom se chránili proti suchu i povodním. To znamená obnovu krajiny v jejích původních funkcích: zakládání a pravidelné čištění rybníků, návrat vodních toků do původních meandrů, výsadba lužních lesů. Výstavbu přehrad odmítáme.

 • lokální ochrana sídel proti povodním
 • rozvoj přírodních prvků zadržujících vodu v krajině – remízky, pásy neorané půdy, rybníky či mokřady namísto betonování nových přehrad
 • navracení potoků a řek do jejich přirozeně meandrujících koryt
 • příspěvky na laboratorní rozbory půdy a vytvoření faremních plánů pro zemědělce
 • lepší využití evropských i národních fondů pro péči o krajinu
 • detailní plán opatření pro boj se suchem a povodněmi na krajské úrovni

3. Práce v místě bydliště

Práci dávají investice, i krajské, zejména do veřejných služeb a infrastruktury. Zavedeme zároveň pobídky pro malé a střední podnikání. Podnikání včetně sociálního v místě a místních je předpokladem smysluplnější a lépe placené práce s vysokou přidanou hodnotou. Propojíme zároveň komerční, neziskový a veřejný sektor s cílem rovnoměrného rozvoje celého kraje i venkovských oblastí.

 • dostupné nájmy v krajských nemovitostech pro místní živnostníky
 • připojení k vysokorychlostnímu internetu i ve venkovských oblastech
 • rozvoj lokálních zdrojů elektrické energie a tepla, kompostáren, briketáren apod.
 • podpora výroby s vysokým etickým a ekologickým standardem
 • sdílené hromadné nákupy v rámci veřejných zakázek tam, kde to nebude na škodu kvalitě dodávek nebo podpoře lokálních podnikatelů

4. Rozhodujete vy

Úřad i samosprávu otevřeme vašemu průběžnému dohledu. Rozpočet i zásady územního rozvoje kraje chceme připravovat s vámi. Na důležité otázky se zeptáme v referendech. Podpoříme připojení k vysokorychlostnímu internetu i ve venkovských oblastech.

 

 • přehledné zveřejňování zakázek financovaných krajem na webu
 • rozklikávací rozpočet kraje na webu
 • přímé přenosy a záznamy jednání zastupitelstva kraje
 • veřejný přehled faktur a nemovitostí kraje včetně cen za pronájem
 • pořádání krajských referend k zásadním otázkám a zavedení participativní části rozpočtu, ve které si občané sami zvolí, které projekty a aktivity podpoří

Napsat komentář